Tượng Tôn Ngộ Không

70.000 

Tượng Tôn Ngộ Không ngồi thiền dùng để làm tiểu cảnh trang trí, đem lại vẻ đẹp độc đáo cho bể cá tép.