Đồ gốm trang trí bể cá

15.000 70.000 

Đồ gốm trang trí bể cá thủy sinh tạo sự sinh động cho bể cá, ngoài ra còn tạo địa hình cho một số loài cá và tép trú ẩn.