Tượng đầu lâu

80.000 

Tượng đầu lâu dùng để làm tiểu cảnh trang trí, tạo vẻ đẹp độc đáo, ma mị cho bể cá tép thủy sinh.