Vi sinh PSB | Giảm độc tố

45.000 

Vi sinh PSB gồm các loại vi sinh quang dưỡng giúp làm trong nước, ổn định pH, phân hủy chất thải hữu cơ và giảm khí độc có trong bể cá