Vi sinh BAC+ | Hỗ trợ tiêu hóa

55.000 

Vi sinh BAC+ là chế phẩm sinh học giúp cải thiện hệ tiêu hóa của cá, tép cảnh. Kích thích ăn nhiều, mau lớn và lên màu đẹp.