Dung dịch giảm pH

55.000 

Dung dịch làm giảm chỉ số pH của nước, an toàn với cá tép cảnh.

Danh mục: Thẻ: ,