Ống nối dây sủi oxy

2.000 

Ống nối dây sủi oxy dùng để lắp nối tiếp các đoạn dây sủi oxy bị đứt hoặc sử dụng theo ý đồ người dùng.