Nhiệt kế điện tử cho bể cá

60.000 

  • Nhiệt kế điện tử đầu dò, màn hình LCD.
  • Độ dài dây dò: 1m
  • Giới hạn đo: -50*C – 70*C
  • Đơn vị đo: *C và *F
  • Sai số: ±1*C
  • Pin: LR44 1,5V