Lồng đẻ cá bảy màu (1 ngăn)

50.000 

Lồng đẻ chuyên dùng dành cho cá bảy màu. Tách cá mái đẻ và bảo vệ cá con khỏi các mối nguy hiểm, bảo toàn tối đa số lượng cá con.