Lồng đẻ cá bảy màu (2 ngăn)

80.000 

Lồng đẻ chuyên dùng cho cá bảy màu. Tách cá mẹ và bảo vệ đàn cá con tránh khỏi các mối nguy hiểm giúp bảo toàn số lượng tối đa.