Tetra Nhật | Dưỡng cá trị nấm

40.000 

Thuốc Tetra Nhật chuyên dùng để sát khuẩn, dưỡng cá, trị nấm và túm lắc ở cá cảnh