Dung dịch kiểm tra pH

30.000 

Dung dịch kiểm tra pH nhằm kiểm soát độ pH của môi trường nước trong bể cá, chủ động điều chỉnh độ pH phù hợp với sinh vật thủy sinh.