Bèo ong (1 túi nhỏ)

15.000 

Bèo ong có tác dụng lọc nước, điều hòa nhiệt độ nước ổn định, cạnh tranh dinh dưỡng với rêu tảo có hại.

Danh mục: Thẻ: