Bèo Nhật (1 túi nhỏ)

15.000 

Bèo Nhật có tác dụng lọc nước, điều hòa nhiệt độ nước và cạnh tranh dinh dưỡng với rêu tảo có hại.

Danh mục: Từ khóa: