Vòng cho cá ăn cám nổi

25.000 

Vòng cho cá ăn chuyên dùng cho bể cá cảnh thủy sinh. Vòng có thể gắn lên kính và nổi trên mặt nước. Cho cá ăn cám trong khu vực của vòng giúp thức ăn không bị loang ra khắp bể.

Danh mục: Từ khóa: