Ốc táo đỏ

5.000 

  • Màu sắc: Đỏ
  • Kích thước: 1-2cm
  • Sinh sản: Lưỡng tính. Đẻ trứng.
  • Vòng đời: 6 tháng – 1 năm.
  • Thức ăn: Rêu tảo hại, thức ăn thừa cá cảnh, phân cá, xác cá chết…
Danh mục: Từ khóa: