Đèn LED trắng X1 | Bể 15-30cm

70.000 

Đèn LED X1 sử dụng mắt LED siêu sáng, tỏa sáng rộng. Đèn X1 được kẹp tại cạnh góc vuông trên bể kính, độ dày kính <5mm, phù hợp cho bể kích thước 15-25cm.