Đá sủi oxy

5.000 

Đá sủi oxy sẽ nhả khí qua các khe hở li ti trên mặt đá, các bóng khí nhỏ mịn tăng khả năng trung hòa oxy vào nước.