Thuốc diệt rêu tóc

100.000 

Thuốc diệt rêu tóc loại bỏ tận gốc rêu tóc, tảo nâu, tảo lam, mụn cóc trên lá dương xỉ…