Sứ lọc thanh muối tiêu

5.000 8.000 

Sứ lọc thanh muối tiêu giúp làm trong nước hiệu quả, duy trì hệ vi sinh ổn định. Chúng được sử dụng trong các bộ lọc nước bể cá như lọc tràn, lọc giàn mưa.