Phân nền GEX xanh (1kg)

65.000 

Phân nền GEX xanh là sản phẩm nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Thành phần đất núi lửa tự nhiên giàu phosphate và sulfate giúp cây phát triển tươi tốt.