Bèo tấm (1 túi nhỏ)

10.000 

Bèo Tấm có tác dụng lọc nước, cân bằng nhiệt độ nước và hạn chế rêu tảo hại phát triển.

 

Danh mục: Từ khóa: